Uw veiligheid is onze prioriteit

Machineveiligheid

Machineveiligheid

Met machines kunnen ongevallen gebeuren. De gevolgen daarvan zijn vaak groot, met blijvend letsel, persoonlijk leed en traumatische ervaringen. Machineveiligheid is daarom een belangrijk onderwerp.

De werkgever is verantwoordelijk om veilige machines ter beschikking te stellen aan de werknemers. De werkgever moet het werk zo organiseren dat het geen nadelige invloed heeft op de veiligheid of de gezondheid van de werknemers. Daarbij dient de werkplek, de werkmethode en het werk op de individuele werknemers worden afgestemd. Dit wordt arbobeleid genoemd.

De gevaren en risico’s bij werken met machines

Draaiende rollen en bewegende delen, kunnen zorgen voor onveilige situaties. De gebruiker kan zich bijvoorbeeld snijden aan de inzetbeitels, frezen of messen, worden geraakt door bewegende onderdelen, of hij/zij kan bekneld raken of worden geplet. Ook kunnen deeltjes wegvliegen of gassen, stoffen of dampen ontsnappen. Verder kan een onjuist opgestelde machine gevaar opleveren wanneer hij kantelt.

Machineveiligheid is daardoor ook het meest tot de verbeelding sprekende ARBO-thema.

Machinerichtlijn en Warenwetbesluit machines

Alle machines die zijn gebouwd na 1995 moeten voldoen aan de Europese Machinerichtlijn en het Warenwetbesluit machines. Het Warenwetbesluit machines geeft aan dat een machine bij normaal gebruik geen gevaar mag opleveren voor de veiligheid of gezondheid van de mensen in zijn omgeving. De machine moet juist zijn geïnstalleerd en onderhouden. De veiligheid van deze machines wordt aangetoond door een CE-markering.

Wij komen op locatie de situatie en de machines bekijken. Met kennis en ervaring bieden wij u de juiste oplossing.

Machinebeveiliging.com - Uw veiligheid is onze prioriteit